torstaina, marraskuuta 23, 2006

Carta marina et descriptio

Sederholmin talossa Helsingissä on helmikuun 25. päivään saakka esillä Pohjola piirtyy kartalle-näyttely. Sen katsastamiseen kannattaa varata reilusti aikaa: nähtävää riittää keskiaikaisista kartoista merikortteihin ja 1800-luvun poliittisista pilapiirroskartoista nykyajan GPS-paikannuslaitteisiin. Karttojen yksityiskohtia tutkaillessa vierähtää nopeasti tunti jos toinenkin.

On mielenkiintoista seurata Pohjoismaiden hahmottumista karttakuviksi vuosisatojen mittaan, puhumattakaan siitä, millaisia asioita vanhemmat kartat kertovat tekijöidensä ja kunkin aikakauden maailmankäsityksistä. Kun tieteellisestä tarkkuudesta jouduttiin tinkimään, avuksi otettiin mielikuvitus, mielen kuvat. Ketkä olivat meitä, ketkä toisia? Miten vieraus ja tuntemattomuus esitettiin kartoissa?

Carta Marinan - josta kuvassa on pieni osa - yläreunassa lukee CARTA MARINA ET DESCRIPTIO SEPTENTRIONALUM TERRARUM AC MIRABILIUM RERUM IN EIS CONTENTARUM DILIGENTISSIME ELABORATA ANNO DNI 1539 VENECIIS LIBERALITATE Rmi D. IERONIMI QVIRINI: PATRIARCHATE VENETIATIAE, eli Merikartta ja kuvaus pohjoisista maista ja niissä olevista ihmeellisistä asioista erittäin huolellisesti tehty Herran vuonna 1539 Venetsiassa kunnioitettavimman herra Hieronimo Quirinon, Venetsian patriarkan anteliaalla avulla.

Näyttelystä tarttui mukaan komean kokoinen kopio Olaus Magnuksen Carta marinasta selityksineen. Ruotsalaisen oppineen ja katolisen kirkonmiehen suururakka valmistui Venetsiassa vuonna 1539 ollen ensimmäinen - ja pitkään ainoa - seikkaperäinen kartta Pohjoismaiden alueesta. Carta marinalla oli sekä maantieteellinen että poliittinen tehtävä. Pohjoisia alueita kuvaavan karttansa avulla Olaus Magnus halusi paitsi korjata Klaudios Ptolemaioksen kuvausten puutteellisuuksia, myös esittää kotimaansa mahdollisimman edullisessa valossa. Lisäksi uskonpuhdistusta paennut Magnus pääsi karttansa avulla havainnollistamaan katolisen kirkon edustajille, millaiset alueet oli pohjoisessa menetetty luterilaisuudelle.

Olaus Magnuksen käsialaa on myös kuuluisa Pohjoisten kansojen historia (Historia de gentibus septentrionabilus) vuodelta 1555.

Kirjallinen selitys tekee Carta marinan tarkastelusta erityisen herkullista. Karttaan on sijoitettu kirjaimia, joiden kohdalta tekstistä löytyy kyseisen ilmiön kuvaus. Esimerkiksi "N tarkoittaa kuinka orava matkustaa lastulla veden yli pitäen häntäänsä purjeena", O on "kammottava Pistus tai Phisfeder-nimisten, Phistr, merihirviöiden laji. Se puhaltaa päästään vettä laivoihin ja upottaa niitä".

Nykyisen Suomen kohdalta löytyy muun muassa kirjain K, jonka kohdalla "on huomattava, miten saukko totutetaan noutamaan kaloja kokille keittiöön. Mutta kun se ahneutensa takia ottaa useimmat kalat verkoista, ei sitä enää paljon käytetä". Samassa yhteydessä todetaan - yllättävää kyllä - että "Suomessa on mahtavan paljon väkeä, koska heidän naisensa ovat yleensä hedelmällisiä".

Alkuperäisen selityksen on saksan kielestä kääntänyt Pertti Koistinen, joka on myös laatinut tekstille johdannon yhdessä Leena Miekkavaaran kanssa.

-Pagisija

maanantaina, marraskuuta 20, 2006

Vanhaa Tamperetta selailemaan

Tampereen museoiden kokoelmia on digitoitu internet-tietokannaksi, johon on tällä hetkellä tallennettu noin 20 000 valokuvaa ja 10 000 esinettä Tampereelta ja Pirkanmaalta. Valokuvista vanhimmat ovat 1860-luvulta, esineitä löytyy aina 1800-luvun alusta lähtien.

Valokuvia voi Siiri-tietokannasta hakea esimerkiksi aiheen, ajankohdan, kuvauspaikan tai kuvaajan mukaan. Esinehaussa vaihtoehtoina ovat nimi, ajankohta, käyttötiedot, suunnittelija tai valmistaja. Tietokanta on tarkoitettu ainoastaan selailuun; ilman lupaa ei aineistoa saa käyttää.

-Pagisija

tiistaina, lokakuuta 31, 2006

Uudenlaista sotahistoriaa

Suomalaista sotahistoriaa tutkitaan nyt uusista näkökulmista. Perinteisen historiankirjoituksen rinnalle on nousemassa kansallisia myyttejä purkava, sotaa ja sen inhimillisiä seurauksia monilla tasoilla tarkasteleva lähestymistapa. Se rinnastaa suomalaisten sotakokemukset muiden sodan kokeneiden kansojen kanssa. Sotatapahtumia ja ihmisten valintoja tulkitaan tutkittavan ajan omassa viitekehyksessä tuomitsematta ja totuuksia julistamatta.

Uudenlainen sotahistoria tuulettaa huoneita, joihin astumista on tähän saakka vältetty. Se toteuttaa tehtävää, jota ainakin allekirjoittanut pitää historiantutkimuksen ytimenä: tervettä kyseenalaistamista ja vanhojen itsestäänselvyyksien purkamista.

Keskustelua päänavaukset tulevat epäilemättä herättämään. Oleellista olisi kuitenkin muistaa, että tuoreiden katsantokantojen hakeminen ilmiöön nimeltä sota ei ole keneltäkään pois, ei veteraaneilta sen enempää kuin perinteisen sotahistorian tutkijoiltakaan.

-Pagisija

tiistaina, syyskuuta 26, 2006

Idän ja lännen kohtaamisia

Rajaseutujen tutkimusta käsittelevä monitieteinen konferenssi vei tutkijakoulutettavan katselemaan, miltä näyttävät Puolan ja Ukrainan rajamaat. Itse tapahtuman pääpaino oli alue- ja taloustieteissä, mutta vähemmistöä edustanut aatehistorioitsijakin sai kotiinviemisiksi kosolti pureksittavaa.

Kulttuurien ja kirkkokuntien vuorovaikutus yhdellä Euroopan mielenkiintoisimmista rajaseuduista avautui paikan päällä aivan toisella tavoin kuin kirjoista luettuna. Selviä kulttuurirajoja idän ja lännen välillä on totta vieköön turha hakea nykypäivästä sen enempää kuin menneisyydestäkään, vaikka sellaisia on kansallisten historiankirjoitusperinteiden myötä mielellään hahmoteltukin.

Huolella restauroidussa kappelissa ei saanut valokuvata, joten piti tyytyä lainakuvaan.

Kuvaava esimerkki rajojen väljyydestä löytyy Lublinin linnan kappelista. Puolan alueen ruhtinaskunnathan kuuluivat keskiajalla katolisen kirkon vaikutusalueeseen. 1100-luvulta alkaen kirkkokunnat vetäytyivät yhä kauemmas toisistaan kilpaillen kiivaasti valtapiireistä. Hallitsijat käyttivät puolestaan uskontoa diplomaattisissa peleissään tehden myönnytyksiä tarpeen mukaan itään tai länteen. Uskonnolliset ja maalliset valtarakenteet olivat tiukasti toisiinsa kietoutuneita.

Pyhän kolminaisuuden kappeli rakennettiin 1300-luvulla, ja se on arkkitehtuuriltaan selkeästi läntinen. 1400-luvun alussa valtaan tuli Wladyslaw Jagiello, jonka määräyksestä kappeli maalattiin uudelleen. Hän tilasi Rusin - nykyisen Venäjän - alueelta ortodoksimaalareita, jotka täyttivät goottilaiskappelin sisäseinät venäläis-bysanttilaistyylisillä freskoilla. Katolisen hallitsijan mieltymystä itäisen kirkon taiteeseen on selitetty sillä, että hänen äitinsä kuului tveriläiseen ortodoksiylimystöön. Yhtä kaikki, itäisen ja läntisen kulttuurin kohtaaminen kulminoituu pienessä kappelissa harvinaisen havainnollisella tavalla.

- - -

Ukrainassa otettiin 1900-luvun alussa vaikutteita art nouveau- eli jugendtyylistä. Niin arkkitehtuurissa kuin esimerkiksi kirkkotaiteessakin se yhdistettiin kansallisromanttisiin aiheisiin.

Ukrainan Lvivissä - joka edustaa arkkitehtuuriltaan Itävalta-Unkarin keskieurooppalaista perintöä - sama ilmiö näkyy nykypäivän muodossaan. Kaupungin lukuisat kirkot sekoittavat iloisesti ortodoksisia ja katolisia perinteitä. Se, kumpaa kirkkokuntaa kulloinenkin rakennus edustaa, ei välttämättä aukene sisäänastujalle ensisilmäyksellä. Katolisen kirkon alttarin keskellä voi olla ikoni, ortodoksikirkkoa komistavat pyhimyspatsaat. Kirkkojen koristelussa on lisäksi käytetty kansallisromanttisia elementtejä.

Kirkkokuntien sekoittumisen taustalla on osaltaan opillinen erikoisuus, 1600-luvulla itäisen Puolan ja Liettuan alueelle perustettu uniaattikirkko, joka oli hallinnollisesti ja opillisesti osa länttä. Kirkolliset toimitukset pidettiin kuitenkin ortodoksiperinteen mukaisina. Uniaattikirkon kautta haluttiin yhdistää rajaseutujen ortodoksinen ja katolinen väestö saman kirkkokunnan alaisuuteen ja lujittaa siten myös maallisen vallan otetta alueesta. Yritys oli hyvä, mutta loppujen lopuksi uniaattipyrkimyksiä päätyivät vieroksumaan niin ortodoksinen kuin katolinenkin kirkko.

Silti uniaattikirkko toimii vielä nykyisinkin Ukrainassa kolmen keskenään kilpailevan ortodoksikirkon, katolisen vähemmistön ja muiden uskonnollisten yhteisöjen ohella.

- Pagisija

Ylösnousemukselle pyhitetty ortodoksikirkko Lvivissä on alun perin katolinen kirkkorakennus. Sen nykyasussa näkyvät niin ortodoksiset kuin katolisetkin piirteet sekä ukrainalainen ornamentiikka.

tiistaina, helmikuuta 28, 2006

Rasvaa ja synnintunnustuksia

Sana laskiainen taitaa ainakin nuoremmille polville tuoda mieleen pulkkamäen laskemisen. Katolisessa kirkossa se kuitenkin tarkoittaa laskeutumista 40 päivää kestävään, pääsiäisenä päättyvään paastoon ja on Suomessa näin ollen jäänne ajalta ennen uskonpuhdistusta. Ortodoksit aloittavat oman paastonsa noin viikkoa aiemmin.

Koska paaston aikana ei syöty lainkaan lihaa tai maitotuotteita, piti laskiaisena ottaa ilo irti rasvaisista herkuista ja kemuta muutenkin koko paastonajan edestä. Katolisissa maissa vietetään yhä laskiaisajan karnevaaleja, jotka ovat saaneet nimensä juuri paastonajasta: carne vale on latinaa ja tarkoittaa lihasta luopumista. Englanniksi laskiainen on shrovetide, mikä puolestaan tarkoittaa puhdistautumisen ja synninpäästön aikaa. Laskiaisaikaan tuli käydä tunnustamassa syntinsä ja puhdistaa siten sielunsa paastoa varten. Kirkko hyväksyi kyllä laskiaisajan ilonpidonkin, kunhan suoranaisesta synninteosta pidättäydyttiin.

Pohjoismaissa laskiaisen juhlinta otti rekiajeluiden ja mäenlaskun muodon, joka säilyi myös uskonpuhdistuksen jälkeen. Muiden vuotuisten juhlien tapaan laskiaiseen liittyi monenlaisia uskomuksia ja tapoja, joilla koetettiin turvata esimerkiksi tulevan kesän satoa. Erityisesti hampun- ja pellavankasvua ennustettiin siitä, miten pitkälle kelkka mäessä liukui. Rasvainen ruoka takasi karjaonnen ja ruoassa pysymisen tulevanakin vuonna.

Nykylaskiaiseenkin erottamattomasti kuuluva hernerokka oli keskiajalla tavallinen ruoka, josta laskiaisen kunniaksi tehtiin tavallista lihaisampi ja rasvaisempi. Tuhti pannukakku oli niin ikään yleiseurooppalainen laskiaisajan herkku, koska helposti pilaantuvat voi ja kananmunat tuli käyttää pois ennen pitkän paaston alkua. Pohjoismaissa se lienee ollut harvinaisempi kanojen muniessa huonosti pimeään aikaan. Laskiaispulla on puolestaan peräisin 1600-luvun Ruotsista, josta se rantautui Suomen konditorioihin ja kahvipöytiin 1800-luvulla. Varakkaan väen suosima mantelimassatäyte kieli laskiaispullan läntisestä alkuperästä, kun taas köyhempi väki nautti pullansa kuuman maidon kanssa. Myöhemmin mukaan kuvaan tuli hillo- ja kermatäytteinen laskiaispulla.

(Meillä kotona muuten syötiin laskiaispullat - itse tehdyt - juuri kuuman maidon kanssa lautaselta. Siihen tapaan en ole juuri muualla törmännyt. Nykyisin parhaalta maistuu mantelitäytteinen pulla, kunhan täytettä on riittävästi!)

- Pagisija


Laskiaiskarnevaalit Pieter Brueghel nuoremman (1564-1638) mukaan. Lainattu täältä.

maanantaina, helmikuuta 13, 2006

Kuumaa kauppatavaraa

YLE uutisoi, että vuonna 1431 kuolleen Jeanne D'Arcin pyhäinjäännöksiä on alettu tutkia Ranskassa nykylääketieteen ja rikostutkimuksen keinoin. Tutkijat haluavat selvittää ihon- ja luunkappaleiden alkuperän sekä hankkia mahdollisesti lisätietoa vuonna 1920 pyhimykseksi kanonisoidun naisen elämästä.

Alkuperän selvittäminen onkin mielenkiintoinen kysymys. Pyhäinjäännökset olivat keskiajan Euroopassa kuumaa kauppatavaraa. Kaupungin arvovalta kasvoi huimasti, jos se sai hankittua kirkkoonsa jonkin pyhimyksen jäänteitä tai muita pyhiksi katsottuja esineitä. Esimerkiksi Kristuksen ristin kappaleita löytynee maailman kirkoista ja kappeleista pienen metsän verran.

Pyhäinjäännösten kysyntä loi myös erikoisen, keskiaikaista maailmankatsomusta hyvin kuvastavan ilmiön nimeltään pyhä varkaus. Pyhiä esineitä paitsi kaupattiin, myös ryösteltiin. Ryöstön oikeutuksen osoitti pyhimys itse: jos hän ei olisi halunnut jäännöksiään varastettavan ja siirrettävän uuteen paikkaan, hän olisi toki estänyt koko tapahtuman.

Niin ikään kirjalliset pyhimyselämäkerrat - hagiografiat - kertovat usein enemmän aikansa kirkollisesta ja maallisesta politiikasta kuin pyhimykseksi julistetun henkilön elämästä. Tekstejä kirjoitettiin pyhimyksen hurskautta ja ihmetekoja korostaen, eikä niissä ole juurikaan sijaa maallisille ja inhimillisille piirteille.

- Pagisija

Jeanne d'Arc taken to prison at Rouen, from Martial d'Auvergne, Les Vigilles de la Mort du Roy Charles V, Paris 1493. Medieval Woodcuts Clipart.

lauantaina, helmikuuta 11, 2006

Kuninkaiden laakson löytöjä

Viime päivien uutisissa on kerrottu Kuninkaiden laakson uusimmista löydöistä. Time on tuoreimpaan numeroonsa painanut siitä kuvankin.

Kirjoittaja toteaa, että löydetyt eivät ole faaraoita tai muita kuninkaallisia. Hän sanoo, että arkeologit ovat varovaisia, eivätkä kerro paljon. Sekin tulee sanotuksi, että termiitit ovat sarkofageja nakertaneet. Ne pitää restauroida huolellisesti. On kiinnostavaa, että tämänkaltaisten löytöjen avulla voidaan rekontruoida esiin jotakin uutta egyptiläisten elämästä noinkin pitkän ajan kuluttua.

Mutta se tärkein. "Se yksinkertainen tosiasia, että maailma pitää sisällään tämänkaltaisia yllätyksiä, aikana jolloin näyttää siltä, että kaikki suuret löydöt on jo tehty, on oikeastaan se paras juttu. Minua keljuttaisi, jos eläisin maailmassa silloin, kun kaikki ne olisivat jo menneisyyttä."

- Sedis.

keskiviikkona, helmikuuta 08, 2006

Keskiajan rajankäynnistä

Jokainen muistaa koulun karttojen paksut, punaiset viivat, joilla oli merkitty maiden väliset rajat. Helppoa ja selkeää, eikö?

Raja on kuitenkin käsitteenä paljon monitahoisempi ja mielenkiintoisempi kuin pelkkä viiva - silloinkin, jos jätetään symboliset rajat käsittelemättä ja keskitytään maantieteellisiin ja poliittisiin rajoihin (rajankäyntiä olisi toki senkin pohtiminen, missä kulkee noiden erilaisten rajojen keskinäinen raja, vai kulkeeko missään).

Keskiajalla ei rajoja piirretty karttoihin samaan tapaan kuin nykyään. Raja vedettiin lähinnä asumiskelpoisen ja asumiskelvottoman, tutun ja tuntemattoman välille. Poliittiset valtapiirit olivat varhaiskeskiajalla vielä varsin hämäriä. Kärjistetysti vallanpidossa oli kyse paikallisista joukkioista, jotka väkivalloin ryöstelivät lähiseutuaan ja kilpailivat toisia ryhmittymiä vastaan. Kun valtaa käyttävien ryhmien asemat vähitellen vakiintuivat, alettiin puhua valtakunnista (joita ei pidä kuitenkaan sekoittaa kansallisvaltioon, paljon myöhemmän ajan tuotokseen) sekä verotuksesta. Valtakunnan raja kulki siellä, minne keskusvallan vaikutus kulloinkin ulottui. Ennen pysyvien rajaseututukikohtien rakentamista edunvalvonta vaati vallanpitäjältä ja tämän edustajilta ahkeraa partiointia ja matkustelua. Rajaseutujen hallinta oli usein epämääräistä, ja niiden epäonnisimpia asukkaita ”verotettiin” useammaltakin taholta.

Varhaiskeskiajan lopulla mukaan vallankäyttöön alkoi tulla kristillinen ideologia, joka esitti vallanpitäjän – ruhtinaan tai kuninkaan – aseman Jumalan tahtona, osana pyhää kosmologiaa. Kirkko ja keskusvalta ryhtyivät pelaamaan samaan pussiin molempien eduksi. Verohallinnon vakiintumisen myötä myös maanomistuskysymykset nousivat osaksi rajaproblematiikkaa.

Tyypillinen kartta Pähkinäsaaren rauhan rajasta on lainattu täältä.

Historiantunnilta useimmat muistavat paitsi kartat, myös ainakin yhden vuosiluvun. Pähkinäsaaren rauhan raja vuodelta 1323 on piirretty lukuisten suomalaissukupolvien kollektiiviseen muistiin ensimmäisenä tunnettuna ”idän ja lännen” – Ruotsin ja Novgorodin - välillä solmittuna, kirjallisesti vahvistettuna rajana, Suomen ensimmäisenä itärajana. Lähes myyttiset mitat saava kansallinen merkitys kyseiselle rajalle on kuitenkin luotu anakronistisesti vasta myöhemmin. 1300-luvun lähteet esittävät rauhan solmimisen samaan tapaan kuin muutkin vastaavat sopimukset kauppa- ja nautinta-alueista.

Muiden keskiaikaa koskevien kysymysten tavoin Pähkinäsaaren rauhan rajan todellista merkitystä ja sijaintia on vaikeaa tutkia, koska lähteitä on vähän ja suuri osa niistäkin on taustaltaan ja motiiveiltaan epämääräisiä. Sopimuksessa tosin lueteltiin rajan merkkejä maastossa, mutta niissäkin on paljon tulkinnan varaa (oma kysymyksensä on toki koko keskiaikainen rajan käsite ja se, miten eri osapuolet sen ymmärsivät). Käytännössä Pähkinäsaaren rajalinjan merkitys ja jyrkkyys lienee kuitenkin ollut myöhempää mainettaan paljon vähäisempi. Sittemmin keskusvaltojen vahvistuessa 1400-luvulta eteenpäin rajoja määriteltiin ja vahvistettiin uusin sopimuksin.

Kuvaavaa niin Karjalan seutua halkoneissa rajoissa kuin monissa muissakin keskusvaltojen vetämissä rajalinjoissa on se, että paikallistasolla niiden merkitys ei ollut läheskään sama kuin nykyään. Jos rajojen olemassaoloa edes tiedostettiin, niiden yli kuljettiin metsästys- ja kaupparetkillä entiseen tapaan. Kriisiaikoina tavattiin solmia paikallisyhteisöjen kesken rajarauhoja, jotka turvasivat kauppasuhteiden ja muun hyödyllisen kanssakäymisen jatkumisen rajan yli myös levottomina aikoina. Näihin sopimuksiin saattoi kuulua esimerkiksi "vastapuolen" varoittaminen lähestyvistä sotajoukoista.

Lisätietoa keskiajan rajakysymyksistä löytyy vaikkapa seuraavista:

- Jukka Korpela: Viipurin linnaläänin synty. Viipurin läänin historia II. Karjalan kirjapaino, Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2004.

- Marko Lamberg ja Susanna Niiranen (toim.): Keskiajan rajoilla. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä 2002.

- Rajarauhoja tutkii Jukka Kokkosen johtama hanke Karjalan tutkimuslaitoksella.

- Pagisija